قوانین ثبت نانو کارت

قوانین و شرایط

قوانین ثبت نانو کارت

نانوکارت متعهد به قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد لذا تنها مشاغلی مجوز صدور نانوکارت دارند که ممانعت قانونی در ارائه خدمات و کالاهای خود نداشته باشند.
هرگونه متن، پیام، توضیح، اطلاعات، عکس، مشخصات تماس یا موارد مشابه که در نانوکارت ثبت می‌شود یا در آن قرار می‌گیرد، غیر‌محرمانه، عمومی و غیر‌قابل تملک تلقى خواهد شد و مسئولیت هر گونه استفاده از آن شامل باز تولید، افشاءِ، مخابره، نشر و پخش بر عهدهٔ فرستنده اطلاعات است.
نانو کارت مختار است هر گونه پیام، آگهی یا عکسی که درنانوکارت درج می گردد و یا هر حساب کاربری و اطلاعات دیگری که مربوط به شما یا ایجاد شده توسط شما باشد که مقایر با قوانین نانوکارت یا قوانین جمهوری اسلامی و یا موازین شرعی باشد را هر زمانی و به هر شکلی که ضروری بداند حذف نماید.
هرگونه استفاده از نانوکارت به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سایت است. نانو کارت هیچ توافقی با کاربران خارج از این شرایط ندارد. این شرایط مربوط به کسانی است که به هر شکلی از نانوکارت استفاده می‌کنند.
هر لینک و مطلب و ادعایی مربوط به نانو کارت که به واسطه‌ٔ اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سایت، بلاگ یا شبکه‌های اجتماعی و باقی رسانه‌ها منتشر می‌شود، مسئولیتش با خود این افراد است و نانو کارت هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

ساخت نانو کارت