آموزش

آموزش نانوکارت

راهنمای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

راهنمای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

راهنمای آموزشی اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

پنجشنبه 18 خرداد 1396

ادامه


آموزش قرار دادن لینک در محصولات و بلاگ

آموزش قرار دادن لینک در محصولات و بلاگ

در این آموزش با قرار دادن لینک در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

سه شنبه 2 خرداد 1396

ادامه


آموزش کار با شارژ پنل در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با شارژ پنل در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با شارژ پنل در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با نظرات کاربران در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با نظرات کاربران در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با نظرات کاربران در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با تغییر کلمه عبور در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با تغییر کلمه عبور در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با تغییر کلمه عبور در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با مدیریت شبکه های اجتماعی در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با مدیریت شبکه های اجتماعی در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با مدیریت شبکه های اجتماعی در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با پنل اس ام اس در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با پنل اس ام اس در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با پنل اس ام اس در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با نظرسنجی در پنل مدیریت نانوکارت-پارت دوم

آموزش کار با نظرسنجی در پنل مدیریت نانوکارت-پارت دوم

در این آموزش با نظرسنجی در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با نظرسنجی در پنل مدیریت نانوکارت-پارت اول

آموزش کار با نظرسنجی در پنل مدیریت نانوکارت-پارت اول

در این آموزش با نظرسنجی در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با مشتریان در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با مشتریان در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با مشتریان در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با ارتباط با کاربران در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با ارتباط با کاربران در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با ارتباط با کاربران در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با بلاگ در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با بلاگ در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با بلاگ در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با محصولات در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با محصولات در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با محصولات در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با گالری تصاویر در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با گالری تصاویر در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با گالری تصاویر در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با درباره ما در پنل مدیریت نانوکارت-پارت دوم

آموزش کار با درباره ما در پنل مدیریت نانوکارت-پارت دوم

در این آموزش با درباره ما در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با درباره ما در پنل مدیریت نانوکارت-پارت اول

آموزش کار با درباره ما در پنل مدیریت نانوکارت-پارت اول

در این آموزش با درباره ما در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با تعریف شعبه و نمایندگی در پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با تعریف شعبه و نمایندگی در پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با تعریف شعبه و نمایندگی در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با تنظیمات قالب سایت  نانوکارت

آموزش کار با تنظیمات قالب سایت نانوکارت

در این آموزش با تنظیمات قالب سایت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با منوی پنل مدیریت نانو کارت

آموزش کار با منوی پنل مدیریت نانو کارت

در این آموزش با منوی پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396

ادامه


آموزش کار با داشبورد پنل مدیریت نانوکارت

آموزش کار با داشبورد پنل مدیریت نانوکارت

در این آموزش با داشبورد مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

یکشنبه 27 فروردین 1396

ادامه


ساخت نانو کارت